Chính sách đào tạo

Khách hàng của ZilaTech được tham dự các chương trình đào tạo phù hợp và hoàn toàn miễn phí để phục vụ công việc được tốt hơn.

  • Khóa học Bán hàng Online chuyên nghiệp 
  • Khóa học Contents Marketing – Nghệ thuật Ngôn từ
  • Khóa học Marketing 4.0 Thời Đại dịch

Trân trọng,